Spørreundersøkelse NESfjellet – oppfordring om å delta

Nesbyen Kommune som hyttedestinasjon er i vekst.

Etter flere år med jevn tilstrømming av nye familier som etablerer sin fritidsbolig i kommunen, er det utvilsomt blitt mer aktivitet i området. Det er vår opplevelse at mange bruker hyttene sine i stor grad, og at dette skaper til mer trafikk i næromgivelsene.

I disse dager ønsker man å se nærmere på ringvirkningene av dette. Det er for anledningen laget et skjema vi håper du kan ta deg tid til å svare på. Her vil vi spørre om dine vaner knyttet til bruk av fritidsbolig, aktivitetstilbud og lokal næring.

Vi håper du kan sette av mellom 10 og 15 minutter, og delta i undersøkelsen. Undersøkelsen er anonym. Ett gavekort til Skibutikken på kr. 5000,- vil bli trukket ut blant de gode og utfylte svarene som mottas.
Det er selvsagt valgfritt å delta i konkurransen.

LINK TIL SKJEMA: https://forms.gle/dMJoUf9CrZDujH996