Bøgaset, Tverrlia 1, Tverrlia 2 (inkl. 3), Natten Fjellandsby, Nes Fjellheim Løypelag (NFL)

NFL er etablert med formål å representere velforeningene, og være ansvarlig for all kommunikasjon mellom velforeningene og Nesbyen Alpinsenter (NA), herunder ansvarlig for fordeling av løypeutgiftene fra NA. NA er inneforstått med at hver velforening er økonomisk ansvarlig i forhold til den fordelingsnøkkel NFL vedtar (vedlegg 1 i denne avtalen)

Avtalen gjelder oppkjøring av langrennsløyper markert i vedlegg 2 til denne avtalen.
De aktuelle løypene skal prepareres av NA etter følgende kriterier: Fortsett å lese Bøgaset, Tverrlia 1, Tverrlia 2 (inkl. 3), Natten Fjellandsby, Nes Fjellheim Løypelag (NFL)

Søndre Tverrlie velforening