Nytt system for brøyting i Tverrlia, Informasjon

Rodegård i ferd med å installere et app-basert system for brøyting i vårt hytteområde (Finnes i App-store etc under navnet Hyttetjenester). 

Vi håper dette vil gi oss en totalt sett bedre løsning – både med hensyn på pris og at alle får brøytet innkjørsel når de er på hytta. For at dette skal fungere må vi som brukere melde vår ankomst til hytta – alle hytter som gjør dette vil bli prioritert ved brøyting.

Man kan også melde behov for strøing via App/nettside. Man kan bruke App på telefonene eller registrere seg på https://hytteankomst.no


Brukernavn og passord skal alle som er medlemmer av hytteforeningen få tilsendt fra Rodegård. (E-post s-rodega@online.no, mobil: 970 09 750, 959 22 408)

Vår forretningsfører Gunnar Nilsen er alltid avhengig av å ha riktig telefonnummer og mailadresse til deg som er hytteeier. All informasjon han har per i dag er oversendt Rodegård.

De hytteeiere som ikke har oppgitt telefonnummer til forretningsfører vil få brukernavn til tjenesten som starter på 100…..(Send oppdateringer av denne type informasjon til Gunnar Nilsen –
e-post gni@lrforvaltning.no, mobil 907 97 936)