Ny informasjonskanal for kjøreforhold på veinettet i vårt hytteområde

Kjøreforholdene på veinettet i vårt hytteområde var i 2016 og 2017 krevende. For å øke informasjonen om føret på veinettet er det nå etablert en egen facebookside som skal gi informasjon ut, og det er her det skal meldes informasjon om veinettet tilbake. På den måten tror vi at informasjonen når flest mulig raskest mulig.

Vi forsøker dette nå, og håper det vil fungerer som en god informasjonskanal. Les mere om den nye facebooksiden og bakgrunnen for den på linken nedenfor.

https://www.facebook.com/veierinesfjella/