Vil informere deg om golf

Vil du motta nyheter om golf?

Vi har fått følgende henvendelse fra Marit Tandberg om golfbanen, som vi gjerne videreformidler til hytteeiere i Tverrlia:

Nesbyen golfbane har ønskje om å nå ut til hytteeigarar i Natten, Tverrlie 1 og 2 med info om status på golfbanen med aktivitetar som skal skje utover sommaren og vinteren.

Det er veldig bra at respektive velforeiningar legg ut info på heimesidene, men erfarer at dette ikkje alltid er tilstrekkeleg. Heller ikkje alle oppsøker heimsida vår. I alle høve ikkje på vinterstid er det naturleg! Mange tykkjer og at det er hyggeleg å få ei melding om kva som skjer i sin eigen elektroniske postkasse, og har fått forspørsel om vi ikkje kan sende ut infobrev tilsvarande det dei gjer frå Nesbyen Alpinsenter.

Forstår at velforeingingane ikkje utan vidare kan dele ut e-post adr. til kven som helst, men om denne meldinga vert lagt ut på heimesidene, kan dei som er interessert, sende oss mailadr.si.

Vi ser fram til ein ny og spennande sesong og ønskjer nye og gamle spelarar velkomne på golfbana.

Kontakt: marit.tandberg@nesbyen-golfalpin.no