Viktige saker på årsmøtet

Styret i Tverrlia hytteforening avholdt i går årets nest siste styremøte, og forbereder frem mot årsmøtet 7. september de viktigste sakene.

Frist for innmelding av saker til årsmøtet er 1. juli. Send en epost eller bruk forslagskassen på disse sidene for å melde inn dine saker.

Viktige saker som vil bli tatt opp på årsmøtet er blant annet:

  • Status vedrørende utbygging av Tverrlia 4 og konflikten om veirett for grunneier i Tverrlia 2 i forbindelse med utbyggingen
  • Ivaretakelse av behovene til medlemmer fra Tverrlia 3, som i henhold til vedtektene ikke kan være medlemmer uten at fellesarealer og friområder er overdratt til hytteforeningen.
  • Forslag om utvidelse av styret med et styremedlem, eventuelt bruk av varamedlemmer.
  • Mindre vedtektsendringer

Følg med på disse sidene for mer informasjon utover våren og sommeren.