Varsler endringer i tv og internettilbudet

Hallingdal Breiband varsler endringer i sine tjenester.

I et brev til styret, skriver selskapet:

«Vi leverer tjenester på forskjellige medium og endringene vil variere avhengig av dette.

ADSL: Her leverer vi Internett og det vil ikke bli andre endringer her enn den endring dere selv ønsker i forbindelse med hastighet. Nettet setter begrensning.

Radiolinker: Her leverer vi også kun Internett. Kapasiteten har blitt økt i noen av nettene slik at hastigheten blir bedre, spesielt i høytidene

Coax anleggene: Her leverer vi TV. Vi er i ferd med å utvide antall kanaler i disse anleggene. Vi investerer i nye mottakere som muliggjør flere kanaler, 15+, og en enklere og anda mer stabil drift. Dette betyr at vi i en overgangsperiode vil sende ut både analoge signal slik som før og digitale signal. Det betyr at det vil ikke bli flere analoge kanaler, kun digitale. Det betyr også at de analoge signalene vil bli borte i løpet av sommeren. For deg som har et analogt TV, så vil det bli behov for å bytte til et digitalt TV, eller kjøpe en ny dekoder, før vi stenger ned analoge signal.

Vi ønsker også å utrede muligheten for å oppgradere Coax anleggene til fiberanlegg da dette vil gi en vesentlig bedre bruk både for TV og Internett. Dette blir et kostnadsspørsmål og vi vil ta dette opp med det enkelte området etter hvert. Se også mulighetene under Fiberanleggene under.

Fiberanleggene: Vi har nå inngått avtale med Altibox og vil i løpet av våren tilby Altibox sine produkter, Digital TV, Internett, Alarm og Telefoni til både hyttekundene og Boligkunder. Fiberinfrastruktur muliggjør så uendelig flere muligheter og en uovertruffen mulighet for hastighet på tjenesteleveransene. Vi kan derfor nevne at TV grunnpakke vil inneholde 45 kanaler med mulighet for flere kombinasjoner av tilleggspakker. Internett kan leveres i forskjellige hastigheter med lik ned og opplasting. Alarmpakken som tilbys er av de mest avanserte på markedet.

For eksisterende fiberkunder vil vi tilrettelegge etter hvert og overgangen vil formelt skje i 3 kvartal, ca 1. juli 2012.
vi vil ta kontakt med hver enkelt av dere med tilbud om ny avtale. Dette er nødvendig med hensyn på et nytt og utvidet produkt

Sammen med Hallingdal Kraftnett AS vil vi også tilby Altibox til boligkunder i Hallingdal. Vi vil innkalle alle potensielle nye Fiberkunder i boligområde etter boligområde for å informere om Altibox sine produkter og informasjon om når fiber kan forventes lagt til den enkelte bolig. Dette vil bli en stor satsning over de neste årene.

Som nevnt over, så vil det også bli vurdert fiberinfrastruktur i tidligere coax-områder, men dette vil avhenge av kostnadene med en slik utbygging og kundegrunnlaget.»