Utbygging av Tverrlia 7 er vedtatt i kommunen

Kommunen har nå vedtatt utbyggingen av Tverrlia 7 med detaljregulering etc.

Det vil bli startet opp arbeider for rydding som forberedelse til de fremtidige veiene Tverrlia 7, samt at de vil tynne ut den tyngste/tykkeste granskogen i området T7/T4 for å skape «luft» til turstier etc.

Utbygger ønsker også å komme i gang med bygging av sykkelstien mot Gurilitjern/tilknytning mot Bøgaset-sykkelstien når sommeren kommer.

Velforening og berørte naboer vil motta et nabovarsel på utbygging av infrastruktur i T7 i nær framtid