Trenger du å måke taket?

Store snøfall skaper ofte bekymring for om det er nødvendig å måke tak på hytter og hus. Når snødybden nærmer seg en halvmeter, er det mange som bør ta en titt på taket. Når det ligger én meter våt snø der, kunne du like gjerne hatt tre trailere over deg.

Finn ut hvor mye snø hytta tåler, og få tips til hvordan måker taket slik at risikoen for skader på konstruksjonen blir minst.

SINTEF Byggforsk har, i samarbeid med Statens bygningstekniske etat, utarbeidet noen tommelfingerregler for når du bør vurdere å måke taket.

Tommelfingerregler

  • Ut fra når huset ditt er bygd, kan man gi noen tommelfingerregler for når taket bør måkes:
  • 1949–1969: Kritisk snølast for lette takkonstruksjoner er 1,5 kN/m2 (150 kg/m2, se tabell under for snødybde), mens tunge tak tåler noe mer.
  • 1970–1979: Kritisk snølast er rundt 1,5 kN/m2
  • Etter 1979: Man kan anta at kritisk snølast på tak tilsvarer de snølastene på mark som er angitt i NS 3479 for hver kommune, dvs. vanligvis 1,5–3,5 kN/m2.

Snøtyper, vekt og last

Snøtype og egenvekt Kritisk snølast kN/m2
1,5 2,5 3,5
Gammel snø (300 kg/m3) 0,5 m 0,8 m 1,2 m
Våt snø (400 kg/m3) 0,4 m 0,6 m 0,9 m

Følg med på huset!

Følg med på om huset endrer seg, ofte kan du merke at det begynner å bli for mye snø på taket. Når dører og vinduer går tregt, eller du kan se nedbøyninger eller andre endringer i bygningen, er det et varsel om at belastningen er betydelig. Noen ganger vil du også kunne høre knirk og smell i konstruksjonen. Da kan det være fare på ferde.

Mer informasjon

Melding HO-1/2001 Råd om snø på tak – Når må du måke og når må du løpe? er utarbeidet av Statens bygningstekniske etat i samarbeid med SINTEF Byggforsk, og gir generelle retningslinjer for tiltak mot alvorlige hendelser ved store snømengder på tak. Dette gjelder først og fremst bygninger som er spesielt sårbare for overbelastning, og hvor konsekvensene ved et eventuelt sammenbrudd er store. Meldingen forteller deg når taket bør måkes, hvordan taket bør måkes, og hvordan du enkelt kan klarlegge hvor mye snø som ligger på taket.

Slik måker du taket:

  1. Sjekk hvor snøen havner når den måkes ned fra taket. Det kan være at tilstøtende tak- og veggkonstruksjoner ikke tåler den ekstra belastningen.
  2. Unngå å lage renner i snølaget på tvers av takfallet. Slik måking kan føre til at det blir ustabilitet i snøen på taket og at store snømengder kan settes i bevegelse samtidig.
  3. Dersom snøen langs veggene har fonnet seg helt opp til taket, må en være forsiktig med å fjerne snøen på bakken. Samme forhold som under pkt. 2 kan oppstå.
  4. Unngå at store snømengder kommer i bevegelse samtidig. En wire som føres gjennom snølaget kan fjerne mye snø, men en rask avlastning kan sette en konstruksjon i svingninger som den ikke tåler.
  5. Taket bør måkes jevnt. Skjevbelastninger kan være mer kritisk enn en større, jevnt fordelt belastning.
  6. Unngå å fjerne snøen helt ned til tekningen, det er lett å skade papp-, plate- og taksteinstekninger. La det være igjen noe snø på taket (10 – 20 cm).

(Kilde: Statens bygningstekniske etat, Sintef og Vi i Villa).