Trailhead Nesbyen fikk kontrakt på bygging av sykkelsti

Lokal stibygger i Nesbyen, Trailhead Nesbyen AS, fikk i dag 17.01.2020 kontrakt til 7,2 MNOK på
bygging av den 15 km lange spektakulære stien fra Syningen (1100 moh) og ned til Nesbyen
sentrum.
Stien blir en nordisk familie attraksjon med Shuttle buss fra sentrum til Nystølen/fjellet, som skal
legge grunnlaget for nødvendig utvikling og vekst i Nesbyen.
Stien er det første og største enkelttiltak i prosjektet «Nesfjella til Sentrum», som kommunestyret
vedtok i oktober 2017. Visjonen for sentrum som de samtidig vedtok:
«Nesbyen: Et levende og attraktivt sentrum, hvor det er godt å bo, leve og arbeide, og der
hytteeierne og besøkende trives og handler».
Kjøp gjerne et Andelsbrev i Stien www.sykkelopplevelse.no

Nyhetsartikkel på facebook:
https://www.facebook.com/sykkelopplevelse/?__tn__=kC-R&eid=ARBtDLz5WE5LtfeyGLcVA-QxnUuoIRkUPzaVJKWU5U79I06Lu29Nq1RJTKa0wcO37_eIYMKTE2_we9E-&hc_ref=ARSSu4QjB3Df_Uq_FS5_RZP9fCeAy8ksyxnKj3guE8mGkZaOPvZA-n3lkgiaLdAU_gg&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCD2A3VPt_dJu9u6wSOHO5gNsXXMQ9-7P6TzRTaUV4Vh6P_1mE5Kz0Bf_Zi-LNTVw1IRvGeBIQJOV5gSIUqsnl8tEEVy3wFM-_oiouQOmqcv_z2KDYn8iV7cxE9tb1hkLlFvP8r4yXm6v5KbO1o20FxuhkSl7haarDB062QRmwICni_uVpODCdWDcPJJBqvTdmLnpzQt9YOUcVla4VNluUNNVFxaq1IAMojFJWk6qKqY9gCHomnwkCgm0oexFzV5PTRiXRk5xLtmTO4Fxquo47okFWzr087N52aV27Eed9zTnSzW5QnYYTngM1075-_pdKO_-0DofUNQGFo6up-5wUuK-zn