Tomtesalg, utbygging og løyper

I forbindelse med utbyggingsplanene i Tverrlia, har Aslak Hagen og Elin Goksør skrevet nedenstående brev til kommunen. Hagen er styremedlem i Tverrlia Hytteforening, men fremstår her som privatperson.

Revidering av arealdelen til Nes kommuneplan 2011–2023. Etablering av omforente løypetraseer

Vi har siden april 2000 vært eier av en fritidseiendom i Tverrlia 2. Før kjøpekontrakt ble inngått, sjekket vi reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og Nes kommunes arealplan for Tverrlia. Vi forsøkte også å danne oss et bilde av hvilke fremtidsplaner Nes kommune hadde for kommunen som turist- og hyttedestinasjon, da det ville ha stor betydning for vår beslutning om kjøp av tomt til bygging av fritidsbolig.

Det gikk likevel ikke lang tid før vi fikk inntrykk av at vedtatte planer kun var veiledende, hvor dispensasjoner fra bebyggelsesplan og reguleringsplaner ble behandlet og godkjent i rask rekkefølge. Med hensyn til hvilke ressurser som ligger til grunn for vedtatte planer, var det forunderlig å se hvor enkelt vedtatte planer deretter ble lagt til side og/eller justert.

Når Nes kommune nå har til behandling en utvidelse av kommuneplanens arealdel, virker det å være en omfattende prosess som legges til grunn for behandlingen. Det bør da gi som resultat en helhetlig behandling for de grunneierne som har arealer for utvikling.

Før Nes kommune nå vurderer å flytte markagrensen i den vedtatte arealplanen, mener vi likevel det burde være hensiktsmessig å stoppe litt opp for å se hva status er i dag.

Både hytteeiere, tilreisende og lokale kan benytte seg av flere aktiviteter i vårt nærområde. Nes kommune har her lagt til rette for etablering av både alpinsenter, golfbane og hestesenter, som alle sammen forhåpentligvis vil få grunnlag til en bærekraftig og lønnsom drift.

Vi ser også at tomteselgere og Nesbyen turist- og næringsformidling (NTN) går offensivt ut og selger langrennsløyper, noe de i dag hverken bidrar til eller har lagt til rette for at nødvendige tillatelser er etablert.

Nes Fjellheim Løypelag ble etablert av hytteeierne i Natten, Tverrlia og Bøgaset, for å bidra til finansiering av de langrennsløypene som tomteselgerne har omtalt og vist flotte illustrasjoner av i sine salgsprospekter. Det kom da som en stor overraskelse at nødvendige tillatelser til preparering av de samme langrennsløypene ikke var på plass.

De fleste fjellhytter benyttes i dag både i sommer og vinterhalvåret, hvor det å komme seg ut i fjellet er et vesentlig element for både vår investering og trivsel. Vi skal selvsagt også betale for de tjenester vi ønsker å benytte, men da må kommunen i sine arealplaner legge til rette en utvikling som alle berørte grunneiere kan være en del av.

Vi opplever det derfor som en vesentlig mangel i kommunens tidligere behandling, når langrennsløyper i fjellet ikke var en del av den godkjente arealplanen.

Vi håper Nes kommune nå kan legge føringer for å sikre nødvendige tillatelser til omforente langrennsløyper, før det eventuelt fattes vedtak om utvidelse av arealplanen.

Tverrlievegen 122, fredag 21.01.2011

Med vennlig hilsen

Elin Goksør/Aslak Hagen

Én kommentar til “Tomtesalg, utbygging og løyper”

  1. Støtter. Så viktig og så riktig. Takk for at dere følger opp. Mvh AnneR

Det er stengt for kommentarer.