Fullmakt

Dersom du ikke har anledning til å stille på årsmøtet kan du gi en annen fullmakt til å stemme på dine vegne. 

I henhold til vedtektenes pkt 4. er det maksimalt mulig å stille med fem – 5 – fullmakter i tillegg til sin egen stemme.

Bruk dette skjemaet for å utstede fullmakt. Det vil gå en kopi på epost til fullmaktsutsteder (deg) og fullmektig.

Fullmektig må skrive ut fullmakten som mottas via epost, og ta den med til årsmøtet.

Undertegnede:
som eier hytte i , med gateadressen:
gir herved
fullmakt til å møte og stemme for på årsmøtet i Tverrlia 2 hytteforening lørdag 19. september 2015.
Utsteders epost:
Fullmektig sin epost:
Sted:
Dato:
Jeg bekrefter at jeg er berettiget til å utstede denne fullmakten.

Søndre Tverrlie velforening