Styret 2019-2020

På årsmøtet 7. september 2019 ble følgende styre valgt for perioden 2019-2020:
(Grunnet debatten rundt T8-utbyggingen og påstander fra enkelte om at styret ikke er habile i behandlingen av denne saken har Remi Goulignac bedt om å tre ut av styret fra 16.mars 2020. Styret er svært lei seg for denne situasjonen men tror dette er riktig på nåværende tidspunkt. Vi takker Remi for mange års innsats i styret til foreningen)

Rolle Navn Mob.tlf
Styreleder Trond Bøe 958 38 383
Styremedlem Kari Strand Ellingsen 922 38 995
Styremedlem Helge Kronborg 913 22 565
Styremedlem Oskar Kleven 416 32 148
Styremedlem Fredrik Hesselberg-Meyer 932 01 573
Styremedlem Atle Vidar Nagel-Johansen 916 06 095
Varamedlem Birgit Herø 469 30 974
Varamedlem

Din portal til Tverrlia 2-3-4-5-7