Styret 2020-2021

På årsmøtet 12. september 2020 ble følgende styre valgt for perioden 2020-2021:

Rolle Navn Mob.tlf
Styreleder Trond Bøe 958 38 383
Styremedlem Kari Strand Ellingsen 922 38 995
Styremedlem Helge Kronborg 913 22 565
Styremedlem Oskar Kleven 416 32 148
Varamedlem Fredrik Hesselberg-Meyer 932 01 573
Varamedlem Eddie Ingskog 900 27 096

Din portal til Tverrlia 2-3-4-5-7