Styret 2022-2023

På årsmøtet 3. september 2022 ble følgende styre valgt for perioden 2022-2023:

Rolle Navn Mob.tlf
Styreleder Trond Bøe 958 38 383
Styremedlem Kari Strand Ellingsen 922 38 995
Styremedlem Helge Kronborg 913 22 565
Styremedlem Oskar Kleven 416 32 148
Styremedlem Eddie Ingskog 900 27 096
Varamedlem Fredrik Hesselberg-Meyer 932 01 573
Varamedlem Tore Djerv 900 82 279

Søndre Tverrlie velforening