Styremedlemmer 2015-2016

STYREMEDLEMMER

  • Trond Bøe Styreleder       95 83 83 83
  • Unni Aadalen                         91 39 39 88
  • Per Ø. Elvebakk                    99 26 66 50
  • Ove Mathisen                        91 38 37 22
  • Olav Einar Rygg
  • Ann Kristin Sjøtveit             97 11 61 42

VARAMEDLEMMER

  • Oskar Kleven                        41 63 21 48
  • Einar Schultz                         91 74 84 05