Styremøte 15 februar

Styret i hytteforeningen møtes igjen den 15 februar. Her er agendaen:

STYREMØTE TVERRLIA 2 HYTTEFORENING

AGENDA

1.     Kommentarer til forrige møtereferat
2.     Felles arealer – forvaltning/disponering
3.     Kommune, reguleringssaker
4.     Brøyting, veivedlikehold og skilting
5.     Bredbånd/Kabel-TV
6.     Hjemmeside
7.     Jakt og fiske
8.     Skiløyper, gang- og sykkelvei
9.     Regnskap og administrasjon
10.   Årsmøte/dugnad 2010
11.   Henvendelser fra medlemmer
12.   Eventuelt