Slik kan Tverrlia 4 bli

Det omstridte området inn mot Litleset er merket "A". Klikk på bildet for større versjon (PDF).

Tverrlia 4 er på tegnebordet. Grunneier Hans Tandberg ønsker å utvide hyttefeltet innover mot Litleset. Både styret i Tverrlia 2 og andre interessenter i området har kommet med sterke innvendinger mot planene.

Etter at kommunen behandlet planene fra Tandberg, ble området redusert. Etter dette har Tandberg kommet med et motforslag som gjør at alle myrområdene inn mot Litleset unntas fra utbyggingsplanene, mens skogområdene blir hyttefelt.

Området markert med blått er opprinnelig forslag til Tverrlia 4 fra Hans Tandberg. Området markert med rødt er avgrensning fra forslag til arealdel, mens de gulmarkerte feltene er Tandbergs siste forslag. Klilkk på bildet for PDF-versjon.