Skyhøye brøyteutgifter i vinter

Den ekstremt snørike vinteren vil koste oss som hytteeiere i Tverrlia dyrt. Totale brøyteutgifter for sesongen 2013-2014 er nesten dobbelt så høye som budsjettert.

Styret behandlet overskridelsene på styremøte den 27. mai. Utgiftene må dekkes inn av medlemmene, og det vil bli presentert et forslag for årsmøtet den 13. september.

Det har vært en uvanlig snørik vinter, og dette har medført at budsjettert kostnad på brøyting er vesentlig overskredet. Budsjettert beløp var kr 525.000, mens faktisk avregnet beløp fra Rodegård er  kr. 1.005.792, hvilket er en overskridelse på 480.792. Fordelt på alle medlemmer utgjør dette kr 2.900,- pr medlem.

Den historiske utviklingen av denne kostnadsposten er som følger:

Sesong Brøyteutgifter
2004-05 145 867
2005-06 222 788
2006-07 295 425
2007-08 470 769
2008-09 371 037
2009-10* 382 683
2010-11 472 888
2011-12 453 463
2012-13 506 706
2013-14 1 005 792

Medlemsavgiften til foreningen har stått stille de siste årene, men denne vinteren synliggjør nødvendigheten av å tenke annerledes. Prognosene fremover er som de fleste vet stadig mer ekstremvær, og vi må regne med flere år med brøytekostnader i denne størrelsesordenen.

Synspunkter? Bruk kommentarfeltet.