PRESSEMELDING – NESBYEN ALPINSENTER ER SOLGT

Pressemelding er gjengitt i sin helhet nedenfor:

PRESSEMELDING – NESBYEN ALPINSENTER ER SOLGT

DET SATSES I NESFJELLET
De siste årene har det vært stor aktivitet i Nesfjellet. Utviklingen i salg av hytter og tomter har vært god. Alpinsenteret er videreutviklet, og det arbeides for å installere en ny heis i løpet av høsten. Den vil gi flere nye nedfarter og mer skimoro. Langrennstilbudet er godt.
Det arbeides aktivt med utvikling av sykkelstier og turstier. Golfbanen er fin og inviterer ivrige golfere til nye runder. Og det skjer ting på eiersiden.

NESFJELLET ALPINSENTER SOLGT
Nesfjellet er i stor utvikling, noe som har medført større omstruktureringer de siste årene.
Etter tre år med rivende utvikling ser grupperingen behov og ønsker om grep for å optimalisere strukturen for fremtiden. Olav Erik Tandberg, nåværende eier av Nesbyen Alpinsenter as, gir stafettpinnen videre til Nesfjellet Prosjektutvikling as ved at 100 % av aksjene i Nesbyen Alpinsenter as selges til Nesfjellet Prosjektutvikling as. Selskapet vil fremdeles i sin helhet ligge på lokale hender, noe som var et overordnet mål. Nesfjellet Prosjektutvikling eies av Bernhard Tandberg og Jørgen Haraldseth. Detaljene i avtalen er konfidensiell.
SAMARBEID
Nesfjellet har de siste årene gått igjennom et betydelig generasjonsskifte, og i løpet av 2017 var stort sett alle de store eiendommene i Nesfjellet i hendene på yngre krefter. På tvers av eiendomsgrensene satte vi oss ned og drøftet hva vi kan greie å utrette sammen som én samlet destinasjon. Nye selskaper ble stiftet og farten ble skrudd opp. Når Nesbyen Alpinsenter nå selges til Nesfjellet Prosjektutviklng betyr det at selskapet fremdeles i sin helhet vil ligge på lokale hender, noe som var et overordnet mål. Vi har tro på at vår tilhørighet til Nesfjellet gjennom generasjoner har betydning for fotavtrykket som settes igjen i fjellet. Vårt hjerte ligger i dette fjellet, og vår langsiktighet vil sikre en helhetlig, estetisk og bærekraftig utvikling.

KONTINUITET OG VIDERE UTVIKLING
Bernhard Tandberg og Jørgen Haraldseth tar nå over skisenteret. – «Vi setter oss nå på lærebenken for å forstå alpinbransjen.» Alle ansatte vil bli med videre, som betyr at servicetilbudet som er bygget opp de siste årene vil opprettholdes og videreutvikles. Hele styret og dagens ledelse blir med videre. Dette inkluderer tidligere eier Olav Erik Tandberg samt styreleder Tor Norbye. «Dette er vi meget tilfreds med. Vi har nå klare ambisjoner om å videreutvikle skisenteret for å sikre attraksjonsverdien» sier Bernhard og Jørgen.

NESFJELLET SOM REISEMÅL
I tillegg vil en langsiktig satsing på Nesfjellet som reisemål flyttes opp på agendaen. Totalpakken Nesfjellet kan tilby som fjelldestinasjon er blant landets beste. «Vi ønsker å være attraktive overfor dagens og nye hytteeiere, lokalt næringsliv og lokalbefolkningen.», sier Bernhard og Jørgen. «Vi vil på det nåværende tidspunkt ikke røpe hvilke planer vi har innenfor denne sektoren, ei heller hvilke løft og investeringer som vil bli gjort knyttet til vår overtagelse av skisentret, men vi kan love at nyheter vil komme.»

Formelt bytter Nesbyen Alpinsenter as nå navn til Nesfjellet Alpin as.

Nesfjellet 21 august, 2020.