Påskemøte med kommunen

Nes kommune har invitert til det årlige påskemøtet mellom velforeningene og Nes kommune på palmelørdag, den 27. april kl.1500 – ca.17.30 i Kommunehuset (kommunestyresalen), Nesbyen.

Fra kommunen møter fra politisk hold leder i teknisk utvalg Nils Rodegård og ordfører, fra administrasjonen ansatte fra teknisk enhet og servicetorget.

Agenda for møtet:

  • Kommunens nettside med info kommunale tjenester.
  • Arbeidet med kommuneplan 2011 – 2023 for Nes kommune, og hvordan kan   vellforeningene komme med innspill og bidra i prosessen?
  • Eiendomsskatt. Formannskapets vedtak i saken om utvidet eiendomsskatt vil nok her sette dagsorden.  Formannskapet behandler saken i sitt møte onsdag 24. mars.
  • Løypebrøyting.
  • Andre aktuelle kommunale og regionale saker.
  • Informasjon fra NTN A/S
  • Orientering om Gamle Nes Venneforening ved Hans Jørgen Hedels.
  • Andre saker velforeningene er opptatt av, tas opp i møtet.

Styret i Tverrlia hytteforening tar sikte på å delta på møtet med en eller flere representanter.