Ordfører Tor Magnussen inviterer til dialogmøte

Vi har fått mail fra ordfører Tor Magnussen. Han vil gjerne fortsette den jevnlige dialogen med hyttevel og foreninger i Nes kommune.
Magnussen skriver:

Vi ønsker med dette å invitere representanter og medlemmer i hyttevel / foreninger i Nes kommune til dialogmøte lørdag den 3. oktober kl. 1000 i kommunehuset Nesbyen.

Vi ønsker å få påmelding og saker som ønskes tatt opp på møtet.

Agenda så langt er:
# kl. 10:00 – Velkommen v/ Ordfører.
# kl. 10:10 – (Fylles med saker fra vel og foreninger.
# kl. 11:30 – Løypetilskudd fra kommunen, fordelingsprinsipp – Diskusjon
# kl. 12:00 – Oppsummering og avslutning.

Håper tidspunktet passer og ser frem til å treffe dere!

Vennligst send denne til eventuelle nye representanter / leder i foreninger.

Beste hilsener
Tor Magnussen
Ordfører
Nes Kommune

Styret i Tverrlia 2 vil være representert ved Ove Mathisen.