Oppgradering av Trondrudvegen

De fleste har i disse dager mottatt faktura for årsavgift 2016 for Trondrudvegen.

Dette gjelder veien fra Grasdokk (brua i Rukkedalen) til Alpinsenteret som vi alle er deleiere i.

Tronrudvegen er et veifellesskap som er delt inn i «5 veilengder».

Alle fra Tronrudmarka betaler for 3/5 av veien.

Alle fra Bøgaset betaler for 4/5 av veien.

Alle fra Tverrlia, Natten osv. betaler for 5/5 (dvs hele strekningen). Dette utgjør årsavgiften på 750 kroner for oss.

I tillegg til den vanlige årsavgiften er det en kostnad for utbedring av veien på kr 1700,-

Vi beklager at det ikke har kommet informasjon omkring dette før regningen kom i posten – men informasjonen styret har fått i saken tilsa hele tiden at denne regningen skulle komme til vår hytteforening på vegne av alle hytteeiere og ikke til hver enkelt. Vi bekrefter at denne summen stemmer og at hver enkelt er forpliktet til å betale dette – (uansett om det kommer som fellesavgift eller direkte til hver enkelt).

Sist høst ble veien Einan-Alpinsenteret utbedret etter et krav fra jordskiftedommen av 2003.

I jordskiftedommen fremkommer det at strekningen Einan-Alpinsenteret skal oppgraderes til samme standard som resten av veien før strekningen blir en del av Trondrudvegen.

Riktignok har Trondrudvegen gjennomført sommer og vintervedlikehold av vegen siden hytteeierne som benytter denne veistrekningen har betalt årlig vedlikehold i form av en andel for denne strekningen.

Utbedringen som ble utført i 2015 har vi fått opplyst av Trondrudvegen at kostet kr 1.028.500.

Kostnaden er fordelt på 605 hytter som var andelshavere til denne delen av veien ved starten av 2015.

Kr 1.028.500 delt på 605 gir kr 1.700 pr hytte/ leilighet.

For alle nye hytter/tomter som tilknyttes Tronrudvegen betales det et andelsbidrag. Dette bidraget har økt fra kr 7.700 til kr 8.500 i 2015.

Andelsbidraget går inn som ordinært kapitalinnskudd i Trondrudvegen.

Tverrlia 2-3-4 hytteforening