Nettendringer

Vi er bedt om å formidle denne informasjonen fra Hallingdal Breiband:

Til våre Internett Kunder i Tverrlia og Natten Hyttefelt.

I forbindelse med omlegging til vår nye Internett leverandør, Hallingdal Kraftnett, må vi også bytte IP adresser for alle våre kunder.

Vi vil gjøre dette så skånsomt som mulig for våre kunder, men det vil for enkelte kunne bli forbigående forstyrrelser.

Brev vil bli sendt ut til hver enkelt der vi vil forklare nærmere hva som eventuelt må gjøres når dere kommer på hytten neste gang.

Har dere spørsmål – ring 32078070 eller send epost til post@hallingdalbreiband.no.  SMS kan sendes til: 92607280.

Informasjon vil også bli lagt ut på vår nettside: www.hallingdalbreiband.no

Med vennlig hilsen
Steinar Medhus
Hallingdal Breiband AS
www.hallingdalbreiband.no