Koronaviruset, beskjed fra Nesbyen kommune

Ut i fra dagens situasjon med hensyn til Koronaviruset, anbefales alle hyttevel og grendelag og utsette sine styre- og årsmøter.

Eventuelt også aktiviteter/turer der flere mennesker fysisk møtes.
Det anbefales i første omgang fra og med i kveld og 14 dager frem, men vil trolig bli lengre.

Alle bes følge med på kommunes hjemmeside og/eller facebook for oppdateringer som gjelder Nesbyen Kommune.

Ellers vil vi henvise til Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) og regjeringen (www.regjeringen.no) for jevnlig oppdatert, generell informasjon.

Kommunelegen ber alle våre hyttenesninger som måtte havne i karantene, om å gjennomføre denne i egen bostedskommune.

Det kan bli utfordrende for legekontoret i Nesbyen å betjene folk i karantene på fjellet i tillegg til egne innbyggere.

Kommunen håper på forståelse for denne avgjørelsen og at alle respekterer og hjelper til med den store dugnaden vi jobber med i Norge nå.