Kommunearealdelplanen og videre utbygging av Tverrlia 4

Den 27. september var det høringsfrist for kommuneplan – arealdelen lagd av Nes kommune. Styret i Tverrlia 2 Hytteforening har levert innspill til kommuneplanen. Grunneier Hans Tandberg har også sendt sitt innspill, som gir et interessant innblikk i øvrige utbyggingsplaner for området. Som vedlegg til Tandbergs innspill var dette temakartet for Tverrlia.