Trommenatten

Trommenatten bak et nedfrosset skilt som viser vei til Hallingnatten og Nystølen