Hytteforeningen ga gave til Kreftforeningen

Anne Lise Ryel, Kreftforeningen

I forbindelse med Steinar Rodegårds bortgang, valgte styret i Tverrlia 2 Hytteforening på vegne av medlemmene å donere en gave til Kreftforeningen. Nå har vi mottatt et takkebrev fra generalsekretær Anne Lise Ryel, hvor hun skriver:

Tusen takk for den sjenerøse gaven på kr. 5.000,- vi har mottatt til minne om Steinar Rodegård.

Vi setter stor pris på at dere har valgt å hedre en kjær avdød ved å gi en minnegave til Kreftforeningen. Vårt arbeid er based på frivillige bidrag og pengene vil komme godt til nytte. Deres gave bidrar til at vi kan fortsette vårt viktige arbeid til beste for pasienter, pårørende og befolkningen generelt.

Igjen, tusen takk.

Med vennlig hilsen
Kreftforeningen

Anne Lise Ryel
generalsekretær