Hva er avtalt om jakt og fiske?

Her finner du den originale avtalen om jakt og fiske i naturområdene rundt hyttefeltet. Hovedpunkter fra avtalen:

  • Du kan fiske på vestsiden av Ålsvatnet og i Litlesetjern
  • Det kan jaktes på skogsfugl, rype og hare og til en viss grad rådyr
  • Det er begrensninger hva gjelder antall jegere, hunder og våpen i terrenget til  enhver tid

Dersom du ønsker å jakte, må du ringe Hans Tandberg først for nærmere avtale og informasjon.