Hytteskatt eller ikke?

I et leserinnlegg i Hallingdølen klargjør leder og nestleder Ståle Eggestøl og Ingunn Fagermoen i Nes Høyre at partiet vil stemme imot den foreslåtte hytteskatten i Nes kommune.

Høyre lister opp en rekke grunner til å stemme ned forslaget om eiendomsskatt. De peker blant annet på at hytteeierne, som man en gang ønsket velkommen til kommunen, ikke har de samme rettigheter til kommunale ytelser som kommunens egne innbyggere. Hytteeierne har heller ingen stemmerett i kommunen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke gjennom lokaldemokrati.

«Nes definerer seg som turistkommune og har et meget stort antall hytter. Dette sett i forhold til faste innbyggere, og i forhold til varme senger. Å ønske dem velkommen samtidig som vi sier: Du må betale litt ekstra for å få være her, ser vi som svært uheldig», skriver de to blant annet i innlegget.

De lufter også en frykt for at hytteierne vil  boikotte den lokale handelsstanden dersom en slik skatt innføres, samt en bekymring for at Nes skal bli mindre attraktiv som hyttekommune blant fem-seks andre kommuner som har vendt tommelen ned for hytteskatt.

Hytteskatten skal avgjøres i kommunens politiske organer i møter planlagt til 24 mars og 15 april. I 2006 avviste kommunen dette forslaget fra rådmannen. Nå kommer det altså opp igjen, og du kan lese kommunens begrunnelse her.

I et brev til Nes kommune har Tverrlia hytteforening sagt sin mening om hytteskatten. Under kan du si noe om hva du mener om denne saken.

[poll id=»6″]