Henter penger ut av brønnen

En gladmelding til vinterferien: I løpet av kort tid får mange hytteeiere i Tverrlia 2 fra 1.000 til 2.600 kroner tilbakebetalt.

Det er vannfondet, som ble vedtatt oppløst på årsmøtet i 2009, som nå betales tilbake til medlemmene.

Innbetalingen til vannfondet ble avsluttet i 2006. Ingen av medlemmene har forespurt om tilskudd. Under årsmøtet ble det påpekt at det er hensiktsmessig å få fondet avviklet og tilbakebetalt før kommende sammenslåing med Tverrlia 3.

Fondets aktiva tilbakebetales til de hytteeiendommer som har innbetalt til fondet og som var registrert i 2006.

Avhengig av hvor mye som er innbetalt tidligere vil de som er aktuelle for dette motta et sted mellom 1.000 og 2.600 kroner hver.

Beløpet utbetales til den som eier tomten nå, uavhengig om det har foregått et eierskifte i mellomtiden og pengene eventuelt ble betalt inn av de forrige eierne.