Godt oppmøte på dugnad og årsmøte

God innsats og mange oppmøtte på dugnaden

Dugnaden lørdag 10.september samlet 30-40 mennesker som i løpet av noen timer hadde lagt planker på sølete stier, bro over bekken, rasteplass ved den gamle lavvo-plassen, samt stukket ned brøytepinner og utført mye annet forefallende arbeid.

Sølete stier fikk fastere grunn på dugnaden.

På årsmøtet samme ettermiddag deltok 30-35 mennesker. Agendapunktene ble gjennomgått, og etter at den formelle agendaen ble avsluttet, ble det orientert om ulike saker, deriblant styrets holdning til anleggstrafikk på vellets veier i forbindelse med en eventuell utbygging av Tverrlia 4 og den litt kinkige situasjonen at grunneier Hans Tandberg nå har sagt at han ikke vil stå ved avtalen om overskjøting av veier og friområder fra Tverrlia 3 til Tverrlia 2.

Disse sakene blir nok sentrale i det nye styreåret. Det nye styret består av Paal Leveraas (leder), Lene Spilde Hasaas, Hans Christian Finstad, Esben Fiane og Jan Gunnar Ness.

Årsmøtet sett fra styreplass

Aslak Hagen går ut av styret etter mange års «trofast tjeneste». For innsatsen i disse årene ble han hedret med en gave overrakt av Yngve Pettersen.

Årsmøtet hedret nylig avdøde Steinar Rodegård med ett minutts stillhet.