Fortjener hytta di en pris?

Illustrasjonsbilde

Nes kommune vil vise at de setter pris på gode byggverk. Nemda som skal kåre vinnere ber om forslag til prisen i kategorien hytter. Forslagsfrist er 10. september.

Hvis du vil nominere din egen, naboens eller noen andres hytte, skal du lage en kort begrunnelse, gjerne med bilde, og sende forslaget til hanstorris@hotmail.com innen fristen.

Her er statuttene for byggeskikksprisen i Nes kommune:

 1. FORMÅL: Byggeskikkprisen skal være en hedersbevisning til huseiere som har bygd eller rehabilitert et bygg/anlegg med respekt for egenart, miljøverdi og tilpasning til natur- og kulturlandskap og eksisterende bygningsmiljø. Prisen skal bidra til å heve den allmenne forståelse og holdning til god byggeskikk.
 2. BYGGESKIKKNEMND: Teknisk utvalg velger en byggeskikksnemnd bestående av 4 personer. Enhet for plan- og bygg er sekretær for nemnda.
 3. KATEGORIER: Byggeskikknemnda avgjør innen hvilken av følgende kategorier prisen skal deles ut:
  • Bolighus
  • Gårdsbygg/gårdsanlegg
  • Næringsbygg og offentlige bygg
  • Hytter

  Byggeskikknemnda avgjør samtidig innenfor hvilken periode byggene skal være oppført.

 4. KANDIDATER: Alle kan komme med forslag til kandidater/prosjekter til byggeskikkprisen, forslagsretten er prinsipielt åpen. Nemnda kan også selv innhente kandidater. Byggeskikknemnda foretar befaring av de aktuelle bygningene. Blant disse nominerer byggeskikknemnda et antall kandidater.
 5. VURDERING: De nominerte kandidatene blir presentert med fotografier og beskrivelser. Det legges ut stemmesedler der folk kan stemme på sin kandidat. En begrunnelse for valget kan også vedlegges.
 6. TILDELING: Byggeskikknemnda velger prisvinner blant de nominerte og begrunner sin avgjørelse. Vedtaket unntas fra offentlighet fram til tildelingstidspunktet. Utdeling av byggeskikkprisen skjer innen utgangen av året.
 7. PRISEN: Byggeskikkprisen består av et innrammet diplom. Prisen deles ut av nemnda og utdelingen markeres ved at prisvinner inviteres til en festlig overrekkelse.