Første styremøte avholdt

Første styremøte i det nye styret ble holdt den 2. oktober. Hovedsaken var oppfølging av innspillene årsmøtet ga styret, blant annet vedrørende Tverrlia 4 og utredning om etablering av vegbom.

Referater fra styremøtene vil bli lagt ut på hjemmesidene så snart de er godkjent. De vil bli lagt på et område som kun er tilgjengelig for medlemmene. Det betyr at du må registrere deg for å få tilgang.

Du finner nå følgende informasjon under «Styret»: