Fiber til hyttefeltene Tverrlia/Natten

På årsmøtet 16.september ble det informert om arbeidet med fiber til hyttefeltet.

Status pr. november er:

  • Det er etablert en «node» i vårt nærområde som er et hovedpunkt for fiber til hyttefeltet
  • Planlegger fiber til golfstua i løpet av 2017
  • Bruse/HKN jobber med å få på plass utbyggeravtaler med grunneierne i området
  • Vi venter på revidert tilbud for tilkobling
  • Alle hyttevel og grunneierne jobber sammen for å få dette til
  • Bruse/HKN planlegger utbygging i 2018