Feil på TV-signalet

Svarte skjermer i Tverrlia

Julaften forsvant TV-signalene i Tverrlia, og pr 1. juledag arbeides det fremdeles med å løse problemene. Ifølge Cyberhemsen er feilen lokalisert og forskjellige tiltak er utprøvd. Arbeidet fortsetter til signalene er på plass igjen, men feilen er ekstraordinær og sjelden, og det kan ta tid. Cyberhemsen vil prøve en «workaround» i dag.