Feil i innstilling fra valgkomitéen

Ved en beklagelig glipp har innkallingen til årsmøtet fått feil dokument vedlagt som innstilling fra valgkomitéen om nytt styre. Styret ber deg se bort fra innstillingen du har mottatt og heller ta stilling til nedenstående:


Til Årsmøtet i Tverrlia 2 hytteforening 2012

valgkomiteens innstilling til nye styre- og varamedlemmer

Tverrlia 2 Hytteforening har i perioden 2011 til 2012 hatt nedenstående styre- og varamedlemmer (medlemmer hvis valgperiode utløper i 2012, er markert med fet skrift):

STYREMEDLEMMER
Esben Fiane (2010-2012)
Hans-Christian Finstad (2011-2013)
Lene Spilde Hasaas (2011-2013)
Paal Leveraas (2010-2012), styreleder
Jan Gunnar Ness (2011-2013)

Esben Fiane tar ikke gjenvalg.  Paal Leveraas tar gjenvalg.

VARAMEDLEMMER
Trond Bøe (2011-2013)
Birgit Helno Herø, (2010-2012) – fra Tverrlia 3

Birgit Helno Herø er ikke forspurt gjenvalg, da Tverrlia 3 ikke er formelt innlemmet i Tverrlia 2 hyttforening.

VALGKOMITEENS INNSTILLING

For perioden 2012 til 2014 velges følgende styre- og varamedlem:

Styremedlemmer:
Paal Leveraas
Unni Aadalen (Tverrlie 143)

Varamedlem:
Ove Mathisen (Tverrlie 141)

Med forbehold om årsmøtets godkjennelse vil styret for kommende periode bestå av:

Styremedlemmer:
Hans-Christian Finstad
Lene Spilde Hasaas
Paal Leveraas
Jan Gunnar Ness
Unni Aadalen

Varamedlemmer:
Trond Bøe
Ove Mathisen

For perioden 2012 til 2013 velges Paal Leveraas som styreleder.

Oslo, 07. juli 2012
Yngve Pettersen | Audun Moksnes | Helge Østvang
(Valgkomité)