Engangsklut i do skapte oversvømmelse og tett kloakk i Tverrlia

Den 25. juli var det oversvømmelse i en avløpskum i nærheten av golfanlegget som fører avløp fra Tverrlia, K2, Bøgaset og deler av Nystølen.

Det ble raskt rekvirert suge-/ spylebil som sørget for at avløpet ble åpnet.

Årsaken til det tette avløpsrøret viste seg å være engangsklut som ikke skal kastes i toalettet.

Nes kommune har bedt om at hytteeiere / brukere blir minnet på om at det kun er toalettpapir som skal kastes i toalettet/ avløpet.

Toalettpapir løses opp i vann, noe ikke engangskluter gjør.

Engangskluter som henger seg fast i avløpsrøret vil raskt kunne stoppe flyten i rørene og dermed forårsake tette rør.

Alt annet enn toalettpapir og det som naturlig havner i toalettet er heller ikke ønsket i renseanlegget.

Husk: Toalettet skal kun benyttes som toalett med dertil egnet toalettpapir.