EKSTRA TILSYN I TVERRLIA 2-3-4-5-7

Styret har nettopp gjort en avtale med Klar Hytte – som jevnlig vil ta en «inspeksjon» av alle veier og stikkveier i vår hytteforening, inntil videre. Dette dekkes av vellet.

Dersom hytteeiere har behov for særlig tilsyn av sin hytte, så må dette avtales direkte med Klar Hytte eller andre.

Arne Georg Holth kjører med en bil merket «Klar Hytte» og kan kontaktes på post@klarhytte.no eller mobil 47601125.