Avtale preparering av skiløyper

AVTALE

Avtale om preparering av skiløyper til Hallingnatten for vintersesongen 2012-2013
Denne avtalen gjelder melloum Nes Fjelheim Løypelag (NFL) og Fekjan/Brynhildstjern sameige (FBS).

For vintersesongen 2012-2013 er det avtalt følgende:

1. Løypetrasé.

Avtalen gjelder for løypetraséen fra Trommenatten via Brynhildstjern og fram til Hallingnattcn, jfr inntegning på vedlagte løypekart, 7 km.

2. Prepareringsgrad

Løypa skal i sesongen prepareres som følger:
– hver lørdag morgen
– hver søndag morgen dersom snøfall medfører mer enn 5 cm upreparert snø i løypa
– hver morgen i vinter- og påskeferien dersom snøforholdene tilsier det, fom 2.dag jul
– det skal tilstrebes å ha løypa ferdig innen kl 11.00 de aktuelle dager, løypa prepareres en gang pr. aktuell dag.

3. Avtalt pris

Det er avtalt en pris på kr. 7.635 inkl mva for sesongen 2012/2013. Beløpet betales med 50% 0l.01.2013 og resterende 50% 01.04.2013.

4. Avtaleforlengelse

NFL og FBS skal bringe forslag om videreføring av avtalen inn for sine respektive årsmøter innen 01.11.2013. Hovedavtalen NFL har med Nesbyen alpinsenter (NA) har da løpt ut, og reforhandling skal skje uten binding til evt. avtale NFL på ny oppretter med NA.

5. Kontaktpersoner

Kontaktpersoner for sesongen 2012-2013 vil være:
Geir Noreng ved behov for NFL
Åsmund Grønning for FBS

6. Tillatelse til preparering

Avtalen forutsetter at NFL får godkjennelse til preparering av løyper fra alle aktuelle grunneiere hvor NFL preparerer løyper, Hvis ikke faller avtale bort i sin helhet.

For Nes Fjellheim Løypelag
Geir Nordeng
Styreleder

For Fekjan/Brynhildstjern sameige
Åsmund Grønning
Styreleder

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Søndre Tverrlie velforening