Hva syns du om den TV-frie julen 2009?

Nisse-fri TV-jul

Noen syns det var en velsignelse, andre syns det var en forbannelse, og noen snuste kanskje på skilsmisse som følge av at julen 2009 i store trekk ble en TV-fri jul for hytteeierne i Tverrlia.

Nå har vår leverandør Cyberhemsen laget en redegjørelse i brevs form om det som gikk galt. De skriver at den sannsynlige årsaken til problemene er at det natt til julaften var et strømutfall fra distribusjonselskapet. Dette førte til omfattende skader på Cyberhemsens utstyr.

[poll id=»3″] Selskapet satte umiddelbart igang feilsøking og retting av feil fra kl 9 om morgenen den 24.12.09 og jobbet 8-14 timer daglig, helligdager inkludert, for å rette opp skadene. Feilen skapte imidlertid ekstraordinære problemer, og selv om deres reservelager dekker de fleste feil, så kom de til kort i dette tilfellet. Leverandørene holdt selvsagt også stengt i høytiden, og Cyberhemsen lånte utstyr fra andre selskaper, men dette var tildels av annet fabrikat og ukjent for dem. Kulden skapte også ekstra problemer da arbeidstempraturer under -10° C fører til skader på kabler.

Lørdag 2 januar var de fleste kundene i Tverrlia II oppe, noen tidligere. Tverrlia III var oppegående 30.12. og deler av dagen den 31.12.

Cyberhemsen regner med normal drift for alle fra 8. januar.

Istedet for å avregne feil i forhold til utfallstid trekker Cyberhemsen fra en måned på fakturaen som «en påskjønnelse for den tålmodighet flertallet viste ved feilsituasjonen». Selskapet ber også på det sterkeste om unnskyldning for det som er hendt og vil gå gjennom feilsituasjonen for å unngå at lignende skal skje i fremtiden.