Den mystiske kloakkavgiften forklart

Enkelte hytteeiere i Tverrlia stiller seg undrende til kloakkavgiften som kreves inn av Nes kommune. Vi har jo vært eget avløpssystem, ikke sant? Her er forklaringen og oversikten.

Alle hytter i vårt hyttefelt har privat vann, og vi har derfor ingen vannavgift. Også avløpssystemet er privat – det eies og administreres av grunneier Hans Tandberg.

At vi likevel avkreves kommunale avgifter har fått enkelte til å undre seg.

Men vårt anlegg munner ut et sted. Tverrlia 2 er tilknyttet spillvannsledninger (kloakkledninger) som føres til kommunalt ledningsnett.

Avgiften på bruk av dette blir fastsatt av kommunestyret i Nes kommune, og det er denne avgiften som kreves inn av kommunen.

Du finner vedtaket om kommunale avgifter for 2014 her, med alle detaljer.

Som det fremkommer av oversikten, er det flere faktorer som legges til grunn for de forskjellige avgiftene.

Fastledd 700,-
Stipulert forbruk fritidsboliger: 60 m3
Vekting fastdel 3,0

NB: Kommunale avgifter har en lei tendens til å bli justert (opp) hvert år, men dette må vi nok bare akseptere.