Brøyting: 10 centimeter snø er grensen

Fjorårets ekstremvinter fikk hytteforeningens brøytebudsjett til å sprekke med et stort smell.  Styret har gått i sparemodus, og minner deg som medlem om hva brøytepraksis er.

Retningslinjene er egentlig ganske enkle. Dersom det har falt mer enn 10 cm snø, skal det være måkt torsdag slik at folk kan komme seg på hytta i helgen.

Er det mindre snø enn det, blir det altså ikke måkt.

Styret har for øvrig sjekket ut mulige alternativer for brøyting, men finner at det ikke er stor interesse blant leverandører i området. Se referat fra styremøte nr 1, 2014-15 for mer om dette.