Brev fra Hallingdal Breiband

Snart jul igjen. Noen vil huske fjorårets mer eller mindre tv-frie jul som en befrielse, andre som et mareritt. Hallingdal Breiband (tidligere Cyberhemsen) har som svar på en henvendelse fra styret sendt denne redegjørelsen om hva som gjøres for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Slipper vi svarte skjermer denne julen?

Notat vedrørende TV tjenester til Tverrlia hyttefelt Nesbyen

Viser til telefonkontakt og mail fra Esben Fiane, styremedlem i Velforeningen Tverrlia 2/3.

Det er korrekt som Fiane skriver i sitt brev til Hallingdal Breiband AS – vi har lovet informasjon om tiltak etc for ca 1 1/2 mnd siden, noe jeg beklager at jeg ikke har fått utført.

I sommer skiftet vi navn til Hallingdal Breiband AS fra Cyberhemsen AS, dette som ett ledd i en svært omfattende reorganisering av selskapet – dette skjedde etter at tidligere daglig leder sluttet i selskapet 31.5.10.

Det er avdekket de siste 6 mnd svært mange avvik som vi nå siden i sommer har jobbet aktivt med – dette gjelder først og fremst å få en reel oversikt på tekniske – merkantile forhold. Dette har tatt utrolig mye tid – mye mer tid en vi hadde forspeilet oss internt.

Vi har gjort en rekke tiltak i alle områder vi er involvert i både når det gjelder rutiner og tjenestetilbud.

Tilbakemeldinger fra kunder er positive på de tiltak vi har tatt så langt – vi er ydmyk ovenfor dette og har tro på at vi skal lykkes sammen med våre kunder.

Det vi nå har satt i verk er at vi hver fredag tar en kontroll av TV signalene i de områder som har analogt nett – slik som Tverrlia 2/3 har. Et slikt anlegg har ikke mulighet til fjernovervåking – derfor med bakgrunn i alle de feil/utfall vi har hatt i Tverrlia har vi sett det nødvendig å ta denne sjekken inntil vi har fått endret systemet til mer moderne digitalt med mulighet for fjernovervåkning.

Våre planer for neste år er å digitalisere nettet i Tverrlia – dette vil da gi oss muligheten for bedre kundeservice og bedre tjenester til vår kunder.

Å kunne tilby Internett over kabelnettet – tilby flere TV kanaler i bedre kvalitet er vår mål som vi jobber aktivt med å få gjennomført i løpet av første halvår.

Oppsummert er de tiltak vi gjør kortsiktig:

1. Sjekke av alle TV kanaler hver fredag – slik at uheldige utfall av TV kanaler ikke møter dere som kunder når en ankommer hytta.

2. Jobbe med å få et utvidet tilbud – dvs flere TV kanaler

3. Forbedre kundeservice med blant annet ny hjemmeside med oppdatert informasjon
a. Drift – feilmeldinger legges også ut slik at de kan vises på mobiltelefon.

På litt lengre sikt skal vi jobbe med:

1. Tilby permanent utvidet TV tilbud i tråd med kundens ønsker.

2. Tilby Internett over coax nettet til alle våre kunder.

3. Etablere overvåking av TV – Internett tjenesten 24/7.

Vi i Hallingdal Breiband har som mål å forbedre vår tjenester – det tar noe tid dessverre – men vi jobber målrettet, samtidig er vi klar over vår historie som ligger over oss hele tiden – vi vet vi må forbedre oss – vi ønsker å forbedre oss.

For å nå dette målet trenger vi en konstruktiv dialog med våre kunder – det på den måten vi kan lykkes til felles glede.

Derfor er tilbakemeldinger fra Tverrlia 2/3 svært viktig for oss – at dialogen er på et plan som dere har lagt opp til er motiverende for oss i Hallingdal Breiband, vi skal gjøre vårt ytterste innen de rammer vi til enhver tid har for å forbedre ikke minst oss selv men også våre tjenester.

Vil også nevne at vi nå har et samarbeider som er svært mye tettere med Hallingdal Kraftnett AS – der vi har avklart våre roller på en positiv måte for begge parter og ikke minst for våre kunder. I korte trekk går dette ut på at Hallingdal Kraftnett AS er ansvarlig for infrastruktur (bygging og drift) og der vi Hallingdal Breiband AS skal ha hovedfokus på tjenester og kunder.

Dette utvidede samarbeidet begynner nå å bære frukter i form av bedre systemer – bedre drift av hovednettet – og som da setter oss i bedre stand til å ta vare på våre kunder og ha fokus på tjenester (utvikle og levere tidsriktige tjenester).

Vi er ikke i mål ennå – men vi er på rett vei mener vi!

Ut på nyåret vil vi ta kontakt med hver enkelt kunde – for oppdatering av informasjon – behov og ikke minst status for oppgraderingen av nettet i Tverrlia.

Håper at dette ga svar på de spørsmål som ble reist.

Det er gjennom å samarbeide vi skal lykkes med å levere riktig tjenester til dere som våre kunder.

Med vennlig hilsen

Steinar Medhus

Hallingdal Breiband AS