Beskjed fra Nesbyen kommune – tilgang på hurtigtestere

Hurtigtester/Selvtester til befolkningen

Kommunene i Norge har fått beskjed om å ruste opp lageret med hurtigtester tilsvarende to ganger innbyggertallet i kommunen.

Dette jobber vi med nå, slik at vi kan tilby tester til innbyggerne som trenger det.

Dette betyr at vi dessverre ikke har hurtigtester for utdeling til dere som har hytte/fritidsbolig i kommunen – enda.

Vi skulle veldig gjerne kunne tilbudt dere tester, men slik det er lagt opp fra myndighetene nå, skal alle hente tester i den kommunen de tilhører.
Dersom vi får gjennomslag for å få tildelt tester ut i fra antall hytter i kommunen, skal vi endre praksis så snart det lar seg gjøre. Vi vil da formidle dette ut til dere.


Alle med symptomer eller som har vært nærkontakt kan hente hurtigtester i egen kommune, eller kjøpe på apotek eller i butikker.


Anbefalingen er fortsatt at man holder seg hjemme fra hytta om man er syk eller i karantene.

Med vennlig hilsen

Nesbyen Kommune Beredskapsgruppa

Med vennlig hilsen

Ingunn Lundberg

Sekretær Beredskap

cid:image003.jpg@01D035B7.A47F7C50

Nesbyen kommune, Alfarvegen 117, 3540 Nesbyen

Sentralbord:  +47 32 06 83 00

e-post: servicetorget@nesbyen.kommune.no

Hjemmeside: http://www.nesbyen.kommune.no/