Alle innlegg av Oskar Kleven

Årsmøte og dugnadsinfo

Møtedokumenter til årsmøte og informasjon om dugnad Arsm2022Innkalling-til-ordinaert-aCC8Arsmote-i-Tverrlia-2-3-4-5-7-Hytteforening-2021_2022.pdf (tverrlie.no) Arsm2022Vedlegg-1-ACC8Arsmote-2022-Styrets-aCC8Arsberetning-2021-2022.pdf (tverrlie.no) Arsm2022Vedlegg-2-ACC8Arsmote-2022-ACC8Arsregnskap-og-budsjett.pdf (tverrlie.no) Arsm2022Vedlegg-3-ACC8Arsmote-2022-Valgkomiteens-innstilling.pdf (tverrlie.no) Arsm2022Vedlegg-4-ACC8Arsmote-2022-Innkalling-til-dugnad.pdf (tverrlie.no) Arsm2022Vedlegg-5-ACC8Arsmote-2022-NFL-referat-aCC8Arsmote-2021.pdf (tverrlie.no) Arsm2022Vedlegg-6-ACC8Arsmote-2022-Forslag-til-aCC8Arsmotet-i-Tverrlia-2-3-4-5-7.pdf (mer…)

Årsmøte/dugnad i hytteforeningen 4.september

Møtedokumenter og dugnadsbeskrivelse Arsmote-2021-Innkalling-til-ordinaert-årsmote-i-Tverrlia-2-3-4-5-7-Hytteforening-2021Last ned Årsmote-2021-Vedlegg-1-Styrets-årsberetning-2020-2021Last ned Årsmote-2021-Vedlegg-2-Regnskap-2021-og-budsjett-2022Last ned Årsmote-2021-Vedlegg-3-Valgkomiteens-innstillingLast ned Årsmote-2021-Vedlegg-4-Innkalling-til-dugnadLast ned (mer…)