Årsmøtet valgte forhandlingslinjen

Det var stort oppmøte på årsmøtet lørdag 7.9.13.

Den viktigste saken på årsmøtet var hvordan prosessen med Tverrlia 4 skal håndteres videre. Styret fikk aksept for å forhandle videre om et utkast til avtale med grunneier om hvordan veien og utbyggingen skal foregå. Når disse forhandlingene er avsluttet vil det bli innkalt til ekstraordinært årsmøte som vil bli bedt om å godkjenne resultatet.

Årsmøtet justerte også forslaget til endring av vedtektene. De nye vedtektene finner du her.

Det nye styret fikk to nye medlemmer.

På denne siden finner du oversikten over hvem som sitter i styret i inneværende styreperiode.

Et medlem, Lene Spilde Hasaas, avsluttet sin innsats etter fire år i styret. Lene har gjort en fantastisk innsats, og har vært en viktig brikke i å få hytteforeningen der den er nå, så hun fortjener absolutt en «applaus» – om enn virtuell.