Årsmøtet godkjente avtalen om Tverrlia 4

Den årelange striden med grunneier om utbygging av Tverrlia 4 ble avrundet den 13. september, da årsmøtet i Tverrlia 2 hytteforening med overveldende flertall godkjente avtalen styret har fremforhandlet.

Striden med grunneier dreier seg om retten til å bruke veinettet i Tverrlia 2 i forbindelse med utbygging av Tverrlia 4.

Hytteforeningen eier veinettet og alle friområder i Tverrlia 2, og da grunneier Hans Tandberg utviklet planer om videreutvikling av området ovenfor hyttefeltet, ble det fra hytteforeningens side stilt krav for å redusere ulempene.

I korte trekk innebærer avtalen at

  • Grunneier får rett til å bruke veinettet i forbindelse med utbygging av infrastruktur i begrensede perioder.
  • Det skal etableres en buffersone mellom Tverrlia 2 og Tverrlia 4 som i størst mulig grad skal redusere ulempene for hytteeiere som har kjøpt tomt og bygget hytte i forståelsen av at det aldri ville kommer gjenboere i tilgrensende områder mot fjellet.
  • Foreningen kompenseres for utbyggingen med et beløp pr hytte som etableres.
  • Veinett og friområder i Tverrlia 3 overdras til Tverrlia 2 hytteforening, og Tverrlia 3 blir som følge av dette fullt innlemmet i Tverrlia 2.
  • Hytteeiere som kommer til i Tverrlia 4 innlemmes i vellet på linje med medlemmer i de andre områdene.  Definerte friområder i Tverrlia 4 overdras også.

Med fullmakter var det 57 stemmeberettigede tilstede på årsmøtet. Forslaget ble vedtatt med 46 mot 11 stemmer.

Se hele avtalen her.