Årsmøtet 10. september

Aslak Hagen trekker seg fra styret i høst, etter mange års meget aktivt engasjement. Lene Spilde Hasaas ønsker å fortsette, men ikke som styreleder.

Årsmøtet i Tverrlia hytteforening blir den 10. september. Hold av dagen allerede nå.

Styret har det siste året bestått av Lene Spilde Hasaas (leder), Aslak Hagen, Hans Christian Finstad, Esben Fiane og Paal Leveraas. Varamedlemmer har vært Trond Bøe og Birgit Helno Herø.

Aslak Hagen trekker seg nå fra styret etter mange års aktivt engasjement for hytteforeningen.

Valgperioden til Paal Leveraas og Esben Fiane er fra 2010-2012. Valgperioden til Lene Spilde Hasaas og Hans Christian Finstad utgår i 2011, men begge stiller seg til disposisjon for en ny valgperiode.

Et nytt styremedlem er foreslått, Jan Gunnar Ness, Tverrlie 108.

Det nye styret vil i henhold til valgkomitéens innstilling bli Paal Leveraas, Lene Spilde Hasaas, Hans Christian Finstad, Esben Fiane og Jan Gunnar Ness. Trond Bøe fortsetter som varamedlem.

Paal Leveraas er foreslått som styreleder for neste periode.