Årsmelding 2009 for Trondrudvegen

Det av Representantskapet valgte styre har fra 2/10-2009 bestått av:

  • Aslak Hagen, Tverrlia, formann
  • Lars Vestheim, Bøgaset, kasserer
  • Thor Sjong, Natten, sekretær
  • Helge Holm, Trondrudmarka, styremedlem
  • Knut Tandberg, Nesbyen Alpinsenter AS, styremedlem

Trondrudvegen er en privat veg som i dag går fra den nye broen ved Grasdokk i Rukkedalen og inn til Einan (ved avkjøringen til Bøgaset).

I 2009 ble det avholdt et Representantskapsmøte, tre styremøter og forøvrig uformelle møter.

Trondrudvegen hadde en omsetning på kr. 499 200,- mot kr. 541 569 året før. Resultatet viser et overskudd på kr. 222 070,- mot kr. 203 891,- i 2008.

Høsten 2009 besluttet Representantskapsmøtet å øke vedlikeholdsandelen fra kr. 100,- til kr. 200,-. Bakgrunnen for dette var at man ser at anleggstilskudd fra nye hytter vil bli mindre i tiden som kommer. Dette har i flere år vært en relativt stor inntektspost for Trondrudvegen. Representantskapet mente at vedlikeholdsandelen for fremtiden må være i stand til å finansiere vedlikeholdet av vegen fullt ut.

Den 11/12-2009 besluttet styret å ta over strekningen fra Bøgasetkrysset til Nesbyen Alpinsenter fra 1/1-2010. Styret tok da på seg oppgaven med å administrere oppgradering av den siste strekningen slik at den får samme standard som Trondrudvegen for øvrig. Dette vil danne grunnlaget hvor styret kan følge opp jordskifteskjønnet fra januar 2006.

Kostnadene for oppgradering av strekningen skal dekkes av brukerne, dvs. hytte- og leilighetseiere i Natten/Tverrlia området samt de som driver næring i det samme området.

Ut over ordinært vedlikehold og brøyting har det ikke blitt gjort noen store utbedringer i 2009.

Trondrudvegen virker å fungere tilfredsstillende både sommer og vinter. Styret har likevel planer om å gjennomføre flere utbedringer i 2011, bl.a. etter innspill fra brukerne av vegen.

Nesbyen juli 2010

____________
Aslak Hagen
_______________
Knut Tandberg
______________
Thor Sjong
____________
Helge Holm
_______________
Lars Vestheim