Årets første styremøte

11 januar avholder styret i Tverrlia 2/3 årets første styremøte. Styremøtene har en ganske fast agenda (se under). Dersom du har innspill til styret, legg inn dine kommentarer, eller ta kontakt med styret.
Oppdatering: Nå er referatet fra dette styremøtet tilgjengelig her.
AGENDA

 1. Kommentarer til forrige møtereferat
 2. Felles arealer – forvaltning/disponering
 3. Kommune, reguleringssaker
 4. Brøyting, veivedlikehold og skilting
 5. Bredbånd/Kabel-TV
 6. Hjemmeside
 7. Jakt og fiske
 8. Skiløyper, gang- og sykkelvei
 9. Regnskap og administrasjon
 10. Årsmøte/dugnad 2010
 11. Henvendelser fra medlemmer
 12. Eventuelt