Åpne for møter turer og arrangementer hos hyttevel og grendelag – etter visse kriterier

Informasjon fra Nesbyen kommune:

Den 12.mars 2020 sendte beredskapsgruppa i Nesbyen kommune ut beskjed om at «pga koronasituasjonen, anbefales alle hyttevel og grendelag og utsette sine styre- og årsmøter. Eventuelt også aktiviteter/turer der flere mennesker fysisk møtes. Det anbefales i første omgang fra og med i kveld og 14 dager frem, men vil trolig bli lengre.»

Rådene fra folkehelsa og regjeringen har vært klare etter denne tid med forbud mot å være flere i grupper. Kommunen har også formidlet informasjon på sine nettsider og Facebook.

Nå er imidlertid smittevernreglene lempet på og man kan være inntil 50 personer samlet, med minst 1 meter avstand hvis det er en ansvarlig arrangør. Fra 15.juni økes denne grensa trolig til 200 personer. Men, det er fortsatt viktig med minst 1 meter avstand og ellers alle smittevernrådene som gjelder.
Det er spesielt viktig at personer som har influensasymptomer holder seg borte fra denne type arrangementer.
Henviser til www.fhi.no, www.helsenorge.no og www.regjeringen.no for mer informasjon.

Beredskapsgruppa ønsker derfor å formidle at man igjen kan åpne opp for møter, turer og arrangementer med fysisk oppmøte, så lenge man holder seg til myndighetenes råd.